Vedení účetnictví

Součástí této služby je profesionální externí vedení podvojného účetnictví v SW 6K. Poskytujeme komplexní služby finančního účetnictví od vkládání dat po dodání výkazů a zpráv pro vedení firem či různé instituce, včetně konzultací a odborných stanovisek.

Nabízíme účetní dohled klientům, kteří mají svoji účetní nebo více účetních pracovníků, ale chtějí mít zajištěn odborný dohled nad kvalitou práce těchto pracovníků.

 

Předmětem této služby jsou následující konkrétní činnosti:

 • zavedení a následné kompletní vedení finančních účetních procesů podle české účetní a daňové legislativy, s možností účtování na nákladová střediska, útvary, zakázky apod.,
  • nastavení systému oběhu účetních dokladů
  • zpracování veškerých předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí,
  • evidence a vystavování faktur,
  • vedení pokladní knihy,
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur,
  • kontrola zálohových plateb v účetnictví,
  • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest,
  • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH,
  • možnost propojení s elektronickým platebním systémem zákazníka, zajištění platebního styku,
  • pravidelné měsíční či čtvrtletní účetní závěrky,
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku,
 • inventarizace majetku,
 • finanční reporting dle požadavků mateřské společnosti,
 • zpracování roční účetní závěrky, zpracování účetní závěrky podle mezinárodních finančních standardů IFRS,
 • zveřejnění státních výkazů do Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem
 • úzká spolupráce se SW firmou v oblasti nastavení výpočetního systému
 • podnikové poradenství

V rámci účetního poradenství poskytujeme také metodickou pomoc při zpracování vnitropodnikových směrnic. Klientům též nabízíme provedení rekonstrukce účetnictví za běžná i uzavřená účetní období včetně návazného zpracování dodatečných daňových přiznání.

Veškeré služby jsou prováděny v souladu se zákonem o účetnictví, účetními standardy (českými a mezinárodními) a dalšími navazujícími předpisy.

 

Pro více informací o námi poskytovaných službách či pro zodpovězení Vašich dotazů týkajících se Vaší podnikatelské činnosti nás prosím kontaktujte pomocí formuláře.