Mzdová činnost

Poskytujeme komplexní služby při vedení a zpracování mzdové agendy pro malé i velké organizace a vedení potřebné personální evidence.

 

Předmětem služby jsou následující činnosti:

  • kompletní výpočet měsíčních mezd a odvodů zaměstnanců (HPP, DPČ, DPP, statutární odměny), tisk sestav dle požadavku klienta:
    • zpracování rekapitulace mezd,
    • zpracování přehledu mezd za jednotlivé zaměstnance,
    • zpracování výplatních sestav pro úhradu mzdy,
    • zpracování a odeslání přehledu vyměřovacích základů na SSZ, ZP,
    • výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu,
    • zpracování sestavy nemocenských dávek dle jednotlivých zaměstnanců,
    • zpracování sestavy pro spoření a exekuce dle jednotlivých zaměstnanců,
    • zpracování sestav čerpání dovolené,
  • vyhotovení platebních příkazů k platbám mezd a odvodů, mzdové a personální poradenství:
    • vypracování pracovních smluv, dohod, výpovědí, popř. kontrola dosavadní smluvní dokumentace,
    • vypracování stanovisek dle požadavku klienta,
    • aktuální průběžné informování o změnách v legislativní oblasti,
  • přihlášení, odhlášení organizace u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
  • přihlášení, odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění,
  • vypracování a vedení evidenčních listů důchodového pojištění,
  • zpracování mzdových listů,
  • zpracování zápočtových listů odcházejícím zaměstnancům,
  • komunikace s úřady SSZ, FÚ, ÚP, ZP, zastupování při jednáních a kontrolách prováděných SSZ, FÚ, ÚP, ZP,
  • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti,
  • zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců,
  • zpracování vyúčtování zálohově odváděné daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele,
  • zpracování vyúčtování srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele,
  • zpracování ročního vyúčtování daní za zaměstnance dle předaných podkladů,
  • vypracování žádosti o důchod,
  • řešení problematiky pracovních úrazů včetně hlášení na příslušné úřady.

 

Pro více informací o námi poskytovaných službách či pro zodpovězení Vašich dotazů týkajících se Vaší podnikatelské činnosti nás prosím kontaktujte pomocí formuláře.