Auditorská činnost

Naše auditorská společnost je registrována u Komory auditorů České republiky – číslo osvědčení 285.

Audit provádíme společnostem, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, ale i společnostem, které se rozhodnou účetní závěrku dobrovolně ověřit auditorem. Naše činnost je zakončena auditorskou zprávou s výrokem auditora a dopisem vedení. Naším cílem je identifikovat možná rizika, odhalit skryté problémy a upozornit klienta na eventuální nedostatky v účetnictví a ve vnitřním kontrolním systému.

 

Předmětem této služby jsou následující činnosti:

 • statutární audit obchodních společností (ověření řádné či mimořádné účetní závěrky),
 • ověření konsolidovaných účetních závěrek dle platné legislativy ČR,
 • přezkum hospodaření měst a obcí (územních samosprávných celků),
 • audit neziskového sektoru,
 • audit projektů financovaných z prostředků EU či ministerstev ČR,
 • prověření účetnictví a roční účetní závěrky v rozsahu limited review,
 • sestavení, ověření reportingových balíčků dle mezinárodních účetních standardů,
 • due diligence,
 • prověrky mezitímních výkazů,
 • asistence při fyzických inventurách zboží či pokladní hotovosti,
 • pomoc při nastavení vnitřního kontrolního systému,
 • vypracování odborných posudků a stanovisek, poradenství ve finančním řízení.

Veškeré auditorské práce provádíme v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a příslušnými národními standardy.

 

Pro více informací o námi poskytovaných službách či pro zodpovězení Vašich dotazů týkajících se Vaší podnikatelské činnosti nás prosím kontaktujte pomocí formuláře.